6. feb, 2017

Aanwezigheid

Een fout maken is altijd het gevolg van een bewuste keuze
met de belofte de consequenties ervan te aanvaarden.

Als ik op deze manier functioneer kan ik geen 'slachtoffer' zijn.