28. dec, 2016

Lekker jezelf zijn?

Op een zeker moment zal een mens zichzelf de vraag stellen 'Wie ben ik eigenlijk?' of 'Wie ben ik echt?' Om jezelf te definiëren, moet je je zoveel mogelijk losmaken van andermans meningen en verwachtingen, maatschappelijke normen en oude kwetsuren. Je volledig losmaken van invloeden van buitenaf kan niet, maar het is zaak jezelf niet te afhankelijk te maken van lof en blaam en niet te handelen om ertoe te doen of ergens bij te horen, maar je keuzes te laten voortkomen uit iets diepers.

Zo vind je de vrijheid om te zoeken naar waar je mee samenvalt en je jezelf te ontplooien in een richting die jou goeddunkt. Dat betekent geen egocentrisch 'lekker jezelf zijn', maar de moed vinden te kiezen voor jouw innerlijke verlangens, zo zuiver en puur mogelijk.

Het gaat erom je autonomie door niemand te laten begrenzen en bepalen, je eigen pad te kiezen en je niet uit het veld te laten slaan door andermans oordelen. Want uiteindelijk geeft het leven jou gelijk en niet hen.

Ik wens je een liefdevol 2017

Francis