20. dec, 2016

Zelfontwikkeling

Waarom moeten we ons eigenlijk ontwikkelen?
Mogen we niet gewoon zijn zoals we zijn?

Werken aan zelfontwikkeling lost natuurlijk niet alles op. Het is een keuze die moet voortvloeien uit een innerlijk gevoel dat het nodig is, een verlangen om je los te maken uit vastgeroeste patronen en innerlijke vrijheid te vinden. In alle mensen leeft een drang naar innerlijke vrijheid en waarheid. We kunnen die drang een tijdlang onderdrukken, maar dat kan niet altijd doorgaan. Op een dag wordt er heel hard op de deur geklopt.

Het doel van zelfontwikkeling is niet jezelf te veranderen. Het doel is te worden wie je bent- je diepste wezen. Het uitgangspunt kan niet zijn dat er iets verkeerd is met je. Het uitgangspunt is jezelf te willen vinden, precies zo als je bent.