24. okt, 2016

Authentieke macht

Dit betekent dat je de schuld niet buiten jezelf legt
maar werkt aan het vervangen van het handelen vanuit
angstige delen van jezelf ( angst, wanhoop, jaloezie) door
dat te doen vanuit gezonde delen (vertrouwen, harmonie, liefde).