9. jul, 2016

Verlos jezelf uit hulpeloosheid

'Ik denk, dat er vele onbeantwoorde en hulpeloze vragen door het luchtruim zweven,
tussen de mensen heen en weer en wanneer iedereen op zijn eigen wijze en naar eigen vermogen beginnen zou die vragen uit hun zoeken en hulpeloosheid te verlossen,
waarvoor hij een antwoord, een onderdak heeft, dan zouden er niet zo vreselijk veel dakloze vragen zijn.'
- Etty Hillesum