6. jul, 2016

Evolutie van jouw bewustzijn

Een ding weten we:
het leven geeft je altijd de ervaring die het meest behulpzaam is voor de evolutie van jouw bewustzijn.

- E. Tolle