6. jul, 2016

Natuur en geest

We worden geboren in de wereld van de natuur.
Onze tweede geboorte is in de wereld van de Geest.

- Bhagavad Gita