16. jun, 2016

De klop op de deur

Deze klop is niet de eerste wel de eerste die je hoort!
Ieder mens ontvangt op verschillende momenten in zijn leven een oproep om het pad waarop hij zich bevindt te verlaten.
Het is de roep van de ziel om vervulling en de impuls van de psyche tot de volgende fase in haar ontwikkeling. Geef je gehoor aan de oproep, dan begin je aan de reis van 'de held': de rode draad in het leven van alle mensen. De oproep is altijd het teken om het doek op te halen voor een transfiguratiemysterie: een ritueel of geestelijke overgang die, als deze voltooid is, neerkomt op een sterven en een geboorte.

'Men is devertrouwde levenshorizon ontgroeid; de oude begrippen, idealen en emotionele patronen passen niet meer, het ogenblik voor het overschrijden van een drempel is aangebroken. Dat wat getrotseerd moet worden en op een of andere manier het onbewuste zeer vertrouwd is(hoewel onbekend, verrassend en zelfs beangstigend is voor de bewuste persoonlijkheid), maakt zich bekend.

En de dingen die vol betekenis waren, boeten op een vreemde manier ineens aan waarde in. Hoewel de held zich daarna nog enige tijd wijdt aan zijn dagelijkse bezigheden, merkt hij dat die zinloos zijn.