15. jun, 2016

Machtscycli

Je hebt veel werk verzet om jezelf te bevrijden van de controle  die meningen van anderen over je hebben. Waar en in welke omstandigheden word je nog steeds gekwetst door een gebrek aan complimenten of erkenning? Bedenk dat complimenten en kritiek tegengestelden zijn van dezelfde macht. Wanneer je los bent van beide, ben je echt vrij.

Je bent nooit volledig aan de macht en ook nooit volledig machteloos. Macht is een cyclus zoals alle krachten in de natuur, maar je hebt altijd de macht van het gebed. Houd je machtscycli in de gaten. Wees niet bang wanneer je voelt dat je in een tijd van machteloosheid glipt. Je kunt er voorbij kijken en hem overstijgen.

Ga in een dialoog met je ziel over je relatie tot bekrachtiging en ontkrachting. Wanneer komen en gaan deze cycli?  Bestudeer ze zodat je kunt leren gecentreerd te blijven gedurende beide extremen.  Het is jouw taak de angst te erkennen en te reageren alsof je een mysticus bent, en jezelf eraan te herinneren dat goddelijke macht permanent is.