15. jun, 2016

Innerlijke, geestelijke werkelijkheid

Je hebt je beziggehouden met de grote levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en hoe geef ik zin aan dit tijdelijke bestaan? De zin van dit tijdelijke bestaan is voor de mens een raadsel, die je zelf moet zien op te lossen; en het is daardoor dat je je deze levensvragen stelt.
Omdat jij het zélf bent die zich deze vragen stelt, zullen we, om ze te kunnen beantwoorden, om te beginnen onze aandacht moeten richten op de eerste vraag, die ook de kernvraag is: Wie ben ik?

Dat betekent dat we ons moeten gaan bezighouden met zelfkennis, met de kennis  van het wézenlijke van onszelf. Dat wezenlijk is: de menselijke geest als de bewuste, vermogende levenskracht, die over geestelijke vermogens beschikt: met name het vermogen de dingen om je heen waar te nemen, ze in jezelf te overdenken en te doorvoelen en zo een besluit te vormen er iets mee te willen doen.