14. jun, 2016

En nu jij

Allemaal ondergaan we een aantal buitensporige levenservaringen. Iedereen maakt het verlies van een dierbare mee; sommige mensen verliezen zelfs alles en iedereen waarvan ze houden. Of we worden in de steek gelaten, soms op een adembenemende wrede manier.

De meesten van ons gaan door perioden van verveling en depressie, maar sommigen lijken nooit uit deze cycli te kunnen breken. Mensen in toestanden van extreme buitensporigheid van de menselijke ervaring kunnen bevroren lijken te zitten in één seizoen van het jaar, niet in staat om naar een ander seizoen over te gaan.

Maar deze situaties zijn bedoeld om je te dwingen een keuze te maken tussen leven als slachtoffer- machteloos- en op een nieuwe manier met een nieuw bewustzijn groeien, rijp voor persoonlijke transformatie.

Het is een kosmische impasse: het dwingt je je innerlijke kracht onder ogen te zien en te gebruiken. Jij beslist: is je leven een spirituele reis of alleen maar een bestaan van dag tot dag dat je tot het eind moet ondergaan? 
Jij beslist.