12. apr, 2016

Zelfonderzoek

Identificeer je nooit met de dwalingen die je hebt begaan.