15. feb, 2016

Je eigen ik

Ieder ogenblik kies je je eigen ik.
Maar kies je, jezelf?
Lichaam en ziel hebben vele mogelijkheden, waaruit je vele ego's kunt opbouwen.
Maar slechts een van deze geeft samenhang tussen de kiezer en het gekozene.
Slechts een, die je dan pas vindt, als je alle kansen op iets anders uitschakelt waar je nieuwsgierig naar bent, maar te oppervlakkig, te vluchtig om vast te grijpen en in te blijven, te oppervlakkig ook om voortdurend het besef te bewaren van het toevertrouwde vermogen dat 'ik' heet.