9. feb, 2016

Verandering doorvoeren

Als ik doorga zoals eerst, ontzeg ik mezelf om meer tot uitdrukking te brengen van wie ik ben.