22. jan, 2016

Verbinding met jezelf

Soms zijn eenzaamheid en verlangen naar verbinding een goede aanleiding om jezelf te willen worden. Ieder mens verlangt ernaar om echt te zijn. Echt zijn is het enige dat je nodig hebt.
We willen zijn wat echt is in ons, we willen ons herinneren en erkennen wat de echtheid is van het mens-zijn-  een wakker en helder bewust wezen- en dan willen we dit wezen bewust beleven.
Echt zijn, dat doe je door te voelen wat er te voelen valt, op elk moment. 
Hoe leer je te voelen?
Door de pijn te accepteren natuurlijk. In ieders individuele ontwikkeling komt een moment dat je  niet zo ver komt met het vermijden van pijn. Je beperkt je in je mens-zijn en je functioneren. Je verliest je diepte, je ruimte om je te ontplooien.
Waar verlangen we naar, naar meer vrijheid en meer liefde!