17. dec, 2015

Wijze woorden

'Wie niet uit zichzelf kan leven,
zal leven ten koste van anderen'

- Woorden van de Woestijnvaders