7. dec, 2015

Zelfwaardering

We veroordelen mensen niet
als we een goed gevoel over 
onszelf hebben.