4. okt, 2015

Wie ben ik echt?

Een deel van het antwoord is dat ik een lichaam ben met duidelijk waarneembare kenmerken. Ik heb een naam, talenten en ik heb dingen gedaan en bereikt. Maar er is ook een aanwezigheid die onmiskenbaar deel van mij uitmaakt. Dat deel van mezelf heeft geen waarneembare  grenzen of zichtbare vorm. Een benaming voor dit niet-stoffelijke deel is geest, met zijn eindeloze stroom van onzichtbare gedachten, wervelend door het fysieke bestaan.

Mijn persoonlijk antwoord op de vraag wie ben ik is dat ik een deel ben van de scheppende kracht die met verschillende namen wordt geduid: God, Geest, Bron, Tao, enzovoort. Ondanks het feit dat ik deze kracht niet kan zien of kan aanraken, weet ik dat ik er deel van uitmaak omdat ik niet iets anders kan zijn dan de bron waaruit ik voortvloei.