8. sep, 2015

De taal van de liefde

De taal van de liefde staat geen oordelen of kritiek toe. Hij ondersteunt geen discriminatie of vooroordelen. Hij draagt niet bij aan afwijzing of intimidatie. Hij leidt niet tot enige vorm van manipulatie of wreedheid.
In de taal van de liefde draait het om acceptatie, aanmoediging, ondersteuning, begrip en respect. Hij tilt anderen op. Hij vernedert hen niet.
De taal van de liefde stuurt niet aan op overeenstemming, omdat hij wil dat mensen vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. 
Liefde is niet gebaseerd op
overeenstemming.
Je kunt het oneens zijn met iemand en toch van die persoon houden. Dat is iets wat wij allemaal moeten leren. Wij houden van anderen, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Voorwaardelijke liefde is gewoon een manier om liefde te onthouden aan mensen wier verschillen ons bedreigen.

Geven en ontvangen zijn de taal van de liefde. Het ene leidt vanzelf tot het andere. Als je probeert je liefde vast te houden of je bouwt een muur rondom je hart opdat je haar niet kunt ontvangen, doe je jezelf pijn.