8. sep, 2015

Zelfverraad

De grootste hindernis in het proces van onszelf begrijpen, is de neiging om de overtuigingen van de mensen om ons heen te accepteren en ons eigen te maken. Zij weten niet wie we zijn, maar ze projecteren hun eigen verlangens en angsten op ons.
Ze hebben hun eigen plan voor ons leven.
Ouders en andere gezaghebbende figuren kunnen een enorme invloed op ons hebben.
Wij willen het hun naar de zin maken.
Wij willen hen gelukkig maken opdat ze van ons houden en ons accepteren. En als gevolg daarvan verraden we al op zeer jeugdige leeftijd onze innerlijke blauwdruk.

We leren te zijn hoe anderen willen dat we zijn, niet hoe we werkelijk zijn.

Als we geluk hebben, herkennen we dit proces van zelfverraad al heel vroeg. We begrijpen dat we moeten verzelfstandigen en ons eigen leven moeten opeisen.