Wie ben je echt?

17. jun, 2019

We willen niet wie de mensen willen dat we zijn. We zijn wie we besluiten te zijn. De ander de schuld geven is makkelijk. Je kunt je hele leven de wereld de schuld geven, maar je successen en je nederlagen heb je helemaal aan jezelf te danken,

17. jun, 2019

Als je voortdurend gericht bent op wat er aan goeds of slechts steekt in je naaste, dan vergeet je je eigen ziel, raak je uitgeput en delf je het onderspit omdat je je energie verspild hebt aan het oordelen over de ander.

4. jun, 2019

Verloren energie, verloren liefde, verloren macht- alles wat je verliest is het gevolg van ontkenning, van het bij jezelf weghouden doordat je het niet aanvaardt. Wat verloren is gegaan, keert terug wanneer je jezelf vergeeft dat je het hebt ontkend, en het aanvaardt.

- Doreen Virtue

28. mei, 2019

We moeten een ruimere blik werpen op onszelf en onze medeburgers: elk van ons heeft verschillende identiteiten die hij moet aanvaarden, ontwikkelen en verrijken. Je hebt een nationaliteit (Nederlands), een godsdienstige of seculiere(Moslim, Christen, Joods, Hindoe, Buddhist), een culturele (Europeaan) en soms adopteer je door een verhuizing de identiteit van dat bepaalde land en de bijbehorende cultuur. 

Dat hoeft geen probleem op te leveren: je leeft met al deze identiteiten en afhankelijk van de omstandigheden en de situatie kan een van hen voorrang krijgen. Aan dze identiteiten moeten zelfs nog andere dimensies worden toegevoegd, die samenhangen met het feit dat ik een vrouw/man ben,een seksuele geaardheid heb, een bepaalde maatschappelijke positie inneem, een beroep uitoefen, enzo.

We hebben meerdere identiteiten die voortdurend in beweging zijn.

21. mei, 2019

Intimiteit heeft haar prijs , afstand nemen heeft zijn prijs,

maar waar kies je voor?