Wie ben je echt?

20. mrt, 2020

' Don't walk behind me;

I may not lead.

Don't walk in front of me,

I may not follow....

Just walk beside me and be my friend.'

-  De pest     Albert Camus  

1. feb, 2020

Vaak is een trauma veroorzaakt door anderen.

Toch moet je zelf aan de slag om de gevolgen van het trauma te helen en te genezen .

Met of zonder hulp !

Daarna ben je vrij om je leven te leven zoals het zou moeten.

Jouw leven.

26. dec, 2019

Overgeërfde energieën en patronen, waarbij er een persoonlijk karma kan zijn, maar ook een familiekarma, een groepskarma of het karma van het land. Karma is in wezen dit overgeërfde veld van ervaringen dat ons instinctieve handelen bepaalt en waarin je in het algemeen niet innerlijk vrij en authentiek kunt functioneren.

De christelijke traditie benoemt een basisoorzaak van alle karma: de zondeval. Zij zegt dat in essentie alle karma op alle niveaus is weggenomen door het lijden en sterven van Jezus. Op zijn levensweg overwon Jezus de grootste angsten die ons als mens in de greep plachten te houdej: de angst voor de fysieke dood en de angst om in de steek gelaten, verraden, of uitgelachen te worden door degenen die je liefhebt. Hij wees ons een weg door het lijden heen. Je hoeft er niet van weg. Het goddelijke is ook daar, onder het lijden. Je hoeft niet bang te zijn.

24. dec, 2019

De pijnlijke plekken in ons leven;  de pijn van niet begrepen te worden of verworpen, plus het onvermogen het lijden te aanvaarden als onderdeel van het leven, onze strijd tegen dit grote onrecht gaat in zekere zin ten koste van jezelf en je leeft in onmin met God. Wanneer je ergens tegen vecht, vecht het terug. Ook gevoelens die je in je eigen lichaam of in je emoties niet wilt erkennen of accepteren, vechten terug wanneer je er de strijd mee aangaat. 

Je wijst immers delen van jezelf af die in pijn zijn, verwenst en afwijst. In afwijzing is geen Liefde, geen verbinding, geen energiedoorstroming en dus kan iets waar je tegen vecht niet helen. Het zal noodgedwongen terugvechten, verstarren of 'onderhuids' de boel verzieken. Het grootste contrast van het leven: werkelijk helen vraagt het vermogen om eerst datgene wat pijn doet te omarmen en met andere ogen te zien: namelijk als iets dat pijn heeft en heling behoeft.

Er is slechts een helende kracht en dat is liefde. Agape- onvoorwaardelijke, niet- veroordelende liefde, die soms ook helder, scherp en onverbiddelijk kan zijn. Niet per definitie lief of aardig, eerder authentiek en trouw aan zichzelf: aan het hoogste of diepste in onszelf, het goddelijk zelf.

22. dec, 2019

De raltie mystiek en gezondheid vraagt om een duidelijk onderscheid tussen de eigen natuur en dat wat beschadiging is, dat wat verkramping is en pijn - ooit van buitenaf binnengekomen. De eigen natuur, het eigen authentieke wezen te vinden, los van de toegebrachte of aangetrokken pijn. En die eigen natuur te leven, hoewel dit dikwijls niet makkelijk is.

Elke pijnlijke zielservaring die niet helemaal opgenomen is in de ervaringswijjsheid van het lichaam, blijft een soort eilandje van kramp. Op een dergelijke plek verdichten de cellen zich op zo'n manier, dat er niet meer gevoeld kan worden ( wat we na zo'n ervaring toch het liefst zouden willen).

Deze fysieke krampplek gaat nu een soort magneet worden voor volgende moeilijke levenservaringen van dezelfde soort. Wanneer je opnieuw die door jou 'aangetrokken' pijn ervaring niet echt kunt integreren, dan wordt de magneet versterkt. Het krachtenveld waar niet gevoeld mag worden, wordt groter. Lukt het je echter je natuurlijke zelf te blijven ervaren tijdens de pijnlijke gewaarwording, dan ontspant  alles. Ook de oude pijn op die plek.