Wie ben je echt?

18. jun, 2018

Zielsverlies verschijnt in de vorm van een plotselinge apathie en onverschilligheid.
Het plezier is er niet meer, initiatief ontbreekt, men voelt zich leeg, alles lijkt doelloos.
Zielsverlies geeft een gevoel van niet compleet zijn of innerlijke leegte voelen. Je voelt dat een deel van je is afgesneden van een diepgaande verbinding met het leven. Voor sommigen veroorzaken deze gevoelens een diep lijden. Deze gevoelens van innerlijke pijn worden vaak verdoezeld door verslavingen. Eén teken van zielsverlies is vaak een hiaat in het geheugen.

Ieder levend wezen dat doordrongen is van eigen spirituele kracht of ziel zal energie of vitaliteit uitstralen. Ieder schepsel dat doordrongen is van de eigen levenskracht en ziel zal een diepe resonantie met diezelfde levenskracht/ziel in andere levensvormen voelen. Wanneer een schepsel een deel van zijn essentiële levenskracht verliest, zal diepgaande uitputting en vervreemding van de rest van de schepping plaatsvinden.

Elk verlies kan zielsverlies opleveren met gevolg een chronische depressie. Verdriet en woede komen weer naar boven bij de herinnering en na een periode van rouw kunnen 'afgesplitste' delen weer teugkomen en je leven helen.

14. jun, 2018

Psychisch bewustzijn is het je bewustzijn van levenssituaties die zich voordoen in je leven.
Van patronen die zich herhalen in je leven.
Van onverwerkte zaken in je leven.

13. jun, 2018

Schuldgevoelens zijn vaak de oorzaak van rusteloosheid. Je bent voortdurend op de vlucht voor je eigen schuldgevoelens. Want die zijn niet prettig. Zij rukken steeds het onschuldige masker van mijn gezicht. Ik moet steeds nieuwe manieren vinden om ze uit de weg te willen gaan. Eén zo'n strategie bestaat erin steeds bezig te zijn, zodat er geen vrije tijd kan ontstaan waarin de schuldgevoelens op kunnen komen.

Veel mensen klagen dat zij zoveel te doen hebben. Maar dat is hun eigen schuld. Want uit angst dat hun schuldgevoelens het woord vragen, moeten ze steeds iets doen. Maar eens zullen ze zich toch aandienen. Dan begint het tweede mechanisme,het verontschuldigingsmechanisme. Men zoekt steeds nieuwe redenen waarom men toch niet schuldig is, waarom men niet anders kon,waarom het eigenlijk de schuld van een ander is, enzovoort. We moeten steeds nieuwe redenen vinden om ons te verontschuldigen. Dat is een kringloop die ons van onze innerlijke rust berooft.

Een andere methode om met je schuldgevoelens om te gaan bestaat in het voortdurend zoeken naar waardering. Omdat je jezelf in je schuld onacceptabel vindt, moet je ervaren dat veel mensen je accepteren. Van zielzorgers naar therapeuten en weer terug, alleen maar om nogmaals te horen, dat ik een goed mens ben, waardevol, sympathiek, dat ik het toch goed bedoel en me inspan voor een goed leven.

Ik zit daar niet om mijn problemen op te lossen, maar om opnieuw aandacht en bevestiging te krijgen. Maar ik heb nooit genoeg. Want in mij zit het knagende gevoel dat ik toch niet sympathiek ben. Anderen kopen hun schuld af door er steeds voor anderen te zijn, alleen maar om de schuld in hen tot rust te brengen. Zolang we een slecht geweten hebben, komen we niet tot rust.

Deze verwachtingen komen voort uit het superego. Daarin hebben de stemmen van de ouders zich verinnerlijkt. Het menszijn zou inhouden, dat je altijd werkt, altijd bezig bent. De verwachtingen die we van onszelf hebben zijn de grootste slavendrijvers. De vele psychische oorzaken van de rusteloosheid van mensen laten zien dat onrust niet alleen door uiterlijke veranderingen kan genezen. Alleen wie in alle rust zich met zijn onrust bezighoudt, de oorzaken bekijkt en naar wegen zoekt om met zichzelf in het reine te komen, zal de rust vinden waarnaar hij verlangt. 

5. jun, 2018

Nederigheid is een kwaliteit die zijn eigen vermogen heeft je te beïnvloeden, te helen en effect te hebben op verandering in je psyche en lichaam. Nederigheid ontwapent de wedijverende stem die tegen je fluistert: 'Er is niet genoeg. Hoe zit het met jou? Jij moet de eerste zijn. Jij hebt meer nodig. Jij verdient de beloning, de aandacht, de status en het geld veel meer dan die ander. 

Je vernederd voelen door iemand kan regelmatig je schaduw activeren en gevoelens van wraak of wrok aanwakkeren- maar het volhouden van een houding van nederigheid geeft je een schild van onthechting. Het kan je helpen beseffen dat de daden van een angstig of negatief iemand zelden op jou persoonlijk gericht zijn. Voor iemand die boos is, vormt iedereen een doelwit.

Het is nu uitdagender dan ooit om in onze cultuur nederig te zijn, aangezien we zo veel waarde hechten aan het individuele en aan het jezelf krachtig maken. In onze hedendaagse houding moeten het jezelf krachtig maken en nederigheid noodgedwongen vriendschap sluiten; nederigheid betekent dat je anderen geen respect, aandacht, bijval of macht hoeft te onthouden omdat jij meer nodig hebt dan zij.

Nederigheid geeft je de kracht om los te staan van de behoefte aan complimenten en (on)echte macht, en om de valkuil van het hunkeren naar goedkeuring te vermijden. Trots is het ergste gif en de tegenkracht van nederigheid. Hij neemt je in een oogwenk in zijn greep en maakt je een gevangene van het ego en de wereld om je heen. Trots eist dat je alles in orde moet hebben teneinde te voelen dat je macht en identiteit hebt.

Bescheidenheid is een krachtig schild voor de ziel. Zonder nederigheid ben je niet in evenwicht; de kleinste beweging kan je van streek maken en de boel in het honderd gooien.

Nederigheid laat de behoefte los om te moeten winnen, het laatste woord te moeten hebben, om je gevoelens van onveiligheid altijd door eindeloze steun te laten versterken. Door nederigheid kun je bijvoorbeeld alle positieve eigenschappen van lichaam, denken en geest in iemand anders herkennen en erkennen.

5. jun, 2018

Het is belangrijk de authentieke kracht van je ziel te leren kennen. De moeilijkheid ligt in het onderzoeken van je kwetsbaarheden en krachten en jezelf toestaan daar bescheiden over te zijn.
Wat beschouw je als je aardse macht?

Is het een relatie- romantisch, financieel of zakelijk, politiek of vriendschappelijk- die je een (onecht) gevoel van veiligheid geeft?
Is het een baan met status of een huis, een club of een buurt?
Zou je je vernederd voelen als je die verloor of ervan werd ontdaan?

Ga dit na.
Iedere andere daad van zelfontdekking kant af van hoe goed je dit fundament van nederigheid legt.