Wie ben je echt?

16. aug, 2019

Zelfkennis kent geen einde - je komt niet tot een definitieve conclusie - het is een eindeloze rivier.

Je kunt alleen iets leren als je je er totaal aan overgeeft.

Blijf je eigen leraar.

- Jiddu Krishnamurti

9. aug, 2019

Beweging  en verandering zijn altijd aanwezig in ons bestaan. Maar  tegenwoordig noemen we alle aanpassingen, en zelfs  lijden en verlies een deel van het 'groeien'. We worden aangespoord om te blijven groeien tot in de kist.  De onderliggende gedachte is  dat groei gelijkstaat aan gezondheiid. Als je stopt met groeien, dan ben je gefixeerd geraakt, zit je vast, ben je neurotisch. Deze groeifantasie lijkt een bijkomstigheid van de industriele en economische fascinatie  voor groei: hoe meer, hoe beter.

Het is dus niet verwonderlijk dat we op een gegeven moment in ons leven het gevoel krijgen dat we genoeg van psychologie hebben, dat we onszelf niet meer in staat voelen nog een psychologische verklaring te verdragen.

Het goede leven zou je kunnen vertalen als: een groeiend vertrouwen in je eigen organisme, een proces van vollediger functioneren, grotere levensrijkdom, een toegenomen gevoel van innerlijke eenheid, een beter onderscheidingsvermogen en de mogelijkheid om de juiste keuzes te maken. Ook heelheid heeft zijn schaduwkanten!

 

9. aug, 2019

We beschikken over opbouwende krachten die ons de kans bieden om te groeien. Die krachten zetten je ertoe aan om je gegeven mogelijkheden te verwezenlijken.Het groeiproces volgt de 'natuurlijke' ontwikkeling van aangeboren grondpatronen. De persoonlijkheid werd niet in erfzonde ontvangen, maar in gezondheid, niet in het ontbreken van het goede, maar in van tevoren gegeven gezondheid en heelheid. Ons individuele zijn kent een blauwdruk die we moeten ontdekken en ontwikkelen om van daaruit te groeien. Alle verschijnselen zoals ziekte, gekte, kwaad, zijn later ontstaan en te beschouwen als lacunes of fixaties in het groeiproces dat primair is.

9. aug, 2019

'Verandering betekent niet automatisch ontwikkeling. Ik ben zeer verbaasd over de manier waarop mensen misbruik toestaan van het woord ontwikkeling; ik ontwikkel niet, ik ben.  Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid. Ik heb een een eenzaamheid voor mij zelf gecreëerd die niemand zich kan voorstellen.' - Picasso

30. jul, 2019

Aan onze individualiteit  kleeft het idee van chronisch tekort, in welke vorm dan ook. Mystieke transformatie gaat over de bevrijding van die gedachte. We ontdekken onze pijnplekken en willen ervan af. Al onze menselijke aardse emoties brengen we over naar het hogere niveau van de ziel.
Dat wil zeggen dat je gewone, dagelijkse  bewustzijn in aanraking is gekomen met het oneindige bewustzijn van het universum, God of Tao. Via levenservaringen, oefeningen, studie of Aha-erlebnissen. Ook ontmoetingen zijn essentieel.

De aardse liefdesrelatie is een herinnering aan de ontmoeting van de ziel met God. Want zeg nou zelf; de liefde is het grootste mysterie en liefde een van de meest fundamentele ervaringen van de menselijke ziel. Als verschijnsel kan de liefde niet begrepen worden zonder verwijzing  naar de menselijke en biologische veranderingen die de liefde in de mens teweeg brengt. Volgens de mystici is het scheppingsverhaal gebaseerd op de liefde. 

Het licht dat tevoorschijn komt vanuit een donkere nacht brengt altijd een geweldige verlichtende ervaring, het verruimt je mogelijkheden. Je bewustzijn is niet veranderd maar je kijken naar jezelf en de objecten om je heen is dat wel.