Wie ben je echt?

20. feb, 2018

Wat jij over jezelf denkt is veel belangrijker dan wat anderen over je denken!

15. feb, 2018

In sommige ' vriendschappen' blijf je altijd vreemden voor elkaar, omdat je niet tot elkaars kern kan doordringen. Je bent (slechts) een (tijdelijke) schuilplaats. Dit type vriendschappen is eigenlijk een gemis ter compensatie van iets (onverwerkt) in het verleden(verlatingsangst).

Je investeerde in een vorm van vriendschap als een soort verdovingsmiddel tegen innerlijke verandering, tegen werkelijke pijn, tegen de eenzaamheid; je isolement als mens. Onze behoefte aan liefde vinden in onze ervaring van isolement en de daaruit voortvloeiende behoefte om de angst voor deze (innerlijke) vereenzaming te overwinnen, is een voorwaarde voor de ervaring van echte vereniging.

15. feb, 2018

Daar waar wij van nature een ondoorgrondelijk mysterie voor onszelf en onze medemensen zijn, zijn we dat ook vaak voor 'ware' vrienden. Hoe verder wij doordringen in de diepte van ons eigen wezen, des te verder wij kunnen doordringen tot het wezen van onze medemensen.

Vriendschap is dus een innerlijke noodzaak; leren doordringen in de menselijke ziel, in het geheim van de menselijke ziel, is doordringen tot de diepste kern van onze vriend(en). Liefde is actief doordringen tot je medemens, in het samenzijn ken je de ander, jezelf en eigenlijk dus iedereen. De enige mogelijkheid van volledig kennen ligt in de daad van de liefde. Deze daad gaat alle denken en alle woorden te boven.

14. feb, 2018

Ware vriendschap heeft vertrouwen nodig, terugstroming en uitwisseling. Soms ontbreekt de ' terugstroming' en moeten we 'opruiming' houden in onze vriendschappen. Narcisme, verraad en vormen van aan- en afhankelijkheid zorgen er soms voor dat je niets meer 'gemeen' hebt.

Zielsverwantschap, is een fundamentele verwantschap waar je liefde met een hoofdletter schrijft. Vrienden stijgen dan boven de eenzijdige belangstelling voor zichzelf uit. Ze zien jou echt, in jouw situatie. Een vriend zou moeten weten wanneer je boos bent, zelfs als je dat niet openlijk toont. Een vriend zou dieper inzicht in jou kunnen krijgen; want dan ontdekt hij dat je angstig bent, dat je je eenzaam voelt of schuldig. Dan weet deze vriend dat jouw boosheid slechts een uiting is van iets dat veel dieper zit, dan ziet hij je bv als een angstig mens in moeilijkheden.

De geheimen van een ander  leren kennen is diepe vriendschap.

9. feb, 2018

Als je wie dan ook zou kunnen zijn...wie zou je dan zijn?

De fantasie dat je je identiteit zou kunnen veranderen, omdat ik iemand anders dan mijzelf zou willen zijn!

Je bent medeschepper van je leven.

- Bruce Lipton  De biologie van de overtuiging.